Hyvinvointipalvelut 

Voimatassu tuottaa hyvinvointipalveluja sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille. Keskeisessä roolissa toiminnassamme ovat Green Care –menetelmät, joissa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä hyödynnetään luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä.

  • Yksilö- ja ryhmävalmennus
  • Eläinavusteinen valmennus
  • Koulutuspalvelut
  • Tuotemyynti

Asiakkaanamme voi olla yksittäinen lapsi, nuori tai aikuinen, joka tarvitsee tukea elämänhallintaansa tai kuntouttavaa työskentelyä yksilöllisiin erityistarpeisiin. Palvelemme myös viriketoimintaa kaipaavia senioriasiakkaita. Palvelun voi maksaa asiakas itse tai sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi ostopalveluna.

Hyödynnämme työssämme toiminnallisia, osallistavia ja kokemuksellisia menetelmiä sekä valmentavaa ja ratkaisukeskeistä työotetta. Ihmisen hyvinvoinnin peruspilareihin kuuluu mielekäs toiminta ja arki. Voimatassu tarjoaa asiakkaille toimintakykyä ja -valmiuksia tukevia palveluita sekä kuntouttavaa toimintaa. Tällä tuetaan yksilön sosiaalista sekä psyykkistä hyvinvointia ja pääomaa. Ennen kaikkea tavoitteenamme on mielekäs ja toiminnallinen arki. 

Työmme on aina kasvatus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisen toteuttamaa suunnitelmallista, tavoitelähtöistä sekä dokumentoitua työskentelyä. Hyödynnämme asiakkaan tilanteesta ja mielenkiinnosta riippuen työn yhtenä toiminnallisena menetelmänä eläinavusteisuutta.  Olemme panostaneet myös eläinalan osaamiseen ja työmme yksi tärkeimmistä lähtökohdista on työeläimen hyvinvointi. Työmuurahaisiimme pääset helposti tutustumaan erillisen sivun kautta.